ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ‘ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚಾ ಸಂವಿಧಾನಾ ವಿಶಿಂ’ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕ್ತೋಬರ್ 14, 2023 ವೆರ್ ಮಾಯ್ ದೆ ದೇವುಸ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ನೀತ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಆಯೋಗಾಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]