ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ್ ಸಮುದಾಯೆಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಬಾಂಧುನ್ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆನಿ ಮನಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ

Mai De Deus Church is located in the heart of Puttur Town. It is a prominent revenue sub-divisional head-quarters lying 50km. east to Mangalore, the head-quarters of Dakshina Kannada District and a famous coastal city in South India. Puttur is known for its business in forest and other agricultural produces, particularly areca. It being a developing town has a phenomenal background of hilly places and forest areas in the whole of the taluk... read more ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

I.C.Y.M Puttur organises A get together with parents

I.C.Y.M Puttur organises A get together with parents
ICYM PUTTUR get together was held on 21.5.2019 in Mai De Deus Church Hall at 7.00 p.m. The President of... more...
ಮಾಯಿದೆ ದೇವುಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ತೂರು-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಯಿದೆ ದೇವುಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ತೂರು-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 1928ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸರ್. ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್‍ರವರು, ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದುದರ ದಿನವನ್ನು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ”ವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. more...

Thinking day held at St. Victor’s English Medium School Thinking day held at St. Victor’s English Medium School
Students of St. Victor English Hr. Pry. School celebrated Lord Baden Powell’s birthday as a thinking day on 22.02.2019. We... more...

Sunday Catechism day held at Mai De Deus Church Puttur Sunday Catechism day held at Mai De Deus Church Puttur
The catechism day of Mai De Deus Church Puttur was held on 24.02.2019 with much fervor and enthusiasm. It was... more...

Read all news ...

It brings joy to all of us, Mai De Deus Church Parishioners and well wishes, to inaugurate the Church website on the Community day celebration on 16th November 2014 by Msgr Denis Moras Prabhu   ... read more ...

Parish Priest

V. Rev. Fr Alfred J. Pinto

Vice-President

Mr Jacob Philip Rodrigues

Secretary

Mr Fabian Goveas

read more ...

Rev. Dr Antony Prakash Monteiro
Campus Incharge
St Philomena College

Rev. Fr Vijay Lobo
Principal
St Philomena P.U. College

Rev. Fr Maxim D'Souza
Teacher
St Victor High School

Rev. Fr Rithesh Rodrigues
Professor
St Philomena College
PG Section

Copyright © 2013 - www.putturchurch.com. Powered by eCreators

Home | NewsSitemap | Contact

Contact Us

MAI DE DEUS CHURCH
Main Road, Puttur  P.O. - 574 201
Puttur Taluk, D.K. District

TEL: 08251-234570 / 230570

Mobile : 9880482474
E-Mail: [email protected]